0

Verenigd Ondernemend Zuidlaren

Een gezond ondernemersklimaat gaat hand in hand met sterke netwerk- en businessclubs voor kennisoverdracht, innovatie, belangenbehartiging en samenwerking. Een sterk thuisfront is de basis. Hier de actieve netwerkverbanden in Zuidlaren..

Ondernemend Zuidlaren

Verenigd Ondernemend Zuidlaren is voor ondernemers en behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op lokaal en regionaal niveau. De nieuwsbrieven van VOZ zijn voor alle bedrijven toegankelijk. Ontvangt u deze nog niet, stuur dan een mail naar bestuur@vozzuidlaren.nl

Bestuur

Rinse Dijkstra – Voorzitter
Holland Expo Promotions
Tel.: 06 -533 866 56

Ron Niemeijer – Penningmeester
Accountantskantoor HUT
Tel.: 050 – 409 40 05

Aad Blok – Secretaris
Gepensioneerd ondernemer
Tel.: 06 -305 524 64

Anton Hoekstra – Alg. Bestuurslid
Flex Bouwservice
Tel.: 06 -518 545 32

Erik Niemeijer – Alg. Bestuurslid
HUBO Zuidlaren
Tel.: 050 – 409 20 69

Bert Scheper – Alg. Bestuurslid
Erelid
Tel.: 06-512 590 11

Wido van Veldhuizen – Alg. Bestuurslid
Van Veldhuizen Zuidlaren BV
Tel.: 050 – 409 13 07

Contact

VOZ Zuidlaren
Postbus 97
9470 AB  ZUIDLAREN
bestuur@vozzuidlaren.nl